2004

Údaje pro sestavení nabídky

10/10

CO JE TřEBA PRO VYTVOŘENÍ NABÍDKY?

Pro sestavení konkrétní nabídky je vždy nutná úzká součinnost se zákazníkem – budoucím majitelem nebo provozovatelem pivovaru. Konečnou nabídku sestavujeme
vždy individuálně na základě popisu místního trhu a podnikatelského záměru zákazníka.
Mezi nejdůležitější upřesňující
informace patří:
1. Kapacita výroby počáteční (v hl)
2. Kapacita výroby plánovaná do
budoucna (v hl)
3. Počet druhů vyráběných piv
4. Způsob, jakým bude pivo stáčeno
– stáčení do KEG sudů x %
– stáčení do lahví x % (typ a objem lahve)
– stáčení do plechovek x % (objem plechovky)
5. Požadovaná trvanlivost piva stáčeného
do lahví, plechovek a KEG
6. Analýza vody provedená akreditovanou
laboratoří
Úvodní konzultace a vytvoření nabídky jsou poskytovány bezplatně.

CO BUDE NAŠE NABÍDKA OBSAHOVAT

Obsahem naší nabídky je vždy základní sestava technologických zařízení, popis
prací a služeb zahrnutých v ceně dodávky a dodací a platební podmínky. Součástí
nabídky jsou i další služby, které poskytujeme nad rámec základní dodávky
– například dodávky surovin, speciální a obalové techniky apod.