2004

Služby při dodávce technologického zařízení

10/10

CO JE STANDARDNÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY?

Vyprojektování a dodávka technologií
Naši specialisté zohlední představy a požadavky zákazníka spolu s konkrétními prostorovými a technickými možnostmi lokality v konstrukčním řešení všech komponent a celkové instalace
technologie pivovaru. Zákazníkovi jsou poskytnuty veškeré údaje a výkresy potřebné pro stavební přípravu budov a prostor, ve kterých bude objednaná technologie instalována. Jednotlivá zařízení
jsou pak vyrobena, zkompletována a před expedicí za přítomnosti zástupců zákazníka pečlivě zkontrolována. Kompletní technologie je pak přepravena do místa instalace.
Montáž
Naši odborní pracovníci – montéři, svářeči a elektrikáři – provedou kompletní montáž technologického zařízení u zákazníka, tj. umístí veškeré části technologického zařízení do připravených prostor a budov, propojí všechna zařízení trubkami, řídícími a silovými vedeními a celý technologický systém připojí k elektroinstalaci, přívodu médií a odvodu odpadních vod.

Uvedení do provozu
Po ukončení instalace následuje technologické spuštění pivovaru. Naši zkušení specialisté vyzkouší jednotlivá zařízení – ověří funkčnost jednotlivých komponent i celku, provedou důkladnou sanitaci celého zařízení včetně propojovacího potrubí, vyrobí první šarže piva, doladí receptury
na výrobu piva podle přání zákazníka, odzkouší a odladí plnění piva do distribučních nádob (KEG, lahve, plechovky), zaškolí personál a prověří jeho připravenost během zkušebního provozu. Instalovanou technologii předáváme vždy s prvním hotovým pivem.