Podnikatelská příležitostVŠE, CO POTŘEBUJETE
PRO VÁŠ MINIPIVOVAR

NAJDETE U NÁS

PROČ PRÁVĚ MINIPIVOVAR?

Ekonomika provozu
Restaurační minipivovar dokáže spojením části výrobní a části restaurační vytvořit zařízení, které má velmi dobré ekonomické ukazatele a svou atraktivností spolehlivě přiláká hosty.
Exkurze
Dodatečným zdrojem příjmu se stávají placené exkurze do provozní části minipivovaru spojené s ochutnávkou piva.
Volba sortimentu
Mezi další výhody minipivovaru patří rozšířená nabídka - lze vyrábět více druhu speciálních piv a dále příležitost pro hosty nahlédnout do vlastní výroby piva - technologické zařízení je součástí interiéru restaurace.
Volba obalů
Pivo je možné vyrábět buď pouze k prodeji ve vlastní restauraci, nebo připojit k minipivovaru stáčecí zařízení. Pro stáčení piva se používají ruzné obaly - například tradiční lahve s porcelánovým uzávěrem. 5l párty soudky, případně standardní KEG sudy 30 I a 50 I, které lze dále prodávat do dalších restaurací. Kapacita výroby minipivovaru se pohybuje od 10 000 hl do 100 000 hl piva za rok.

MINIPIVOVAR
SCHÉMA

Prohlédněte si

Ekonomika provozu

Volba sortimentu

Exkurze

Volba obalů